BANNER-JAPAN-RANKINGS.png

RANKING JAPAN 2020

ランキング

MEN'S CHAMPIONSHIP 

1 -

TENSHI IWAMI

Shidashita Chiba

2 -

SHOHEY KATO

CHIBA

3 -

YUKIO OGAWA

KAMOGAWA CHIBA

4 -

KAITO KUROKAWA

SHIKOKU

5 -

YUJI NISHI

KAIFU SHIKOKU

-

HYUSEI FUJITA

MIYAZAKI

-

TAKUMI NAKAMURA

ISE MIE

-

NAOHISA OGAWA

KAMOGAWA CHIBA

-

KYOSHIRO SUDA

TANEGASHIMA

10 -

HARU MORISHITA

SUNRISE CHIBA

11 -

YUTO TERAI

SEISHO KANAGAWA

12 -

MIYU FURUKAWA

SHIDASHITA CHIBA

13 -

JIN SUZUKI

KANAGAWA

14 -

ROY KANAZAWA

IKUMI SHIKOKU

15 -

TAKA INOUE

MIYAZAKI

16 -

KEITARO FUJINUMA

SHONAN KANAGAWA

17 -

RYO MIURA

HAMAMATSU

18-

KEANU CRIS KAMIYAMA

KAIFA SHIKOKU

19-

RYOTA MATSUSHITA

SEISHO KANAGAWA

20 -

TAISHI KUME

CHIBA

21 -

MOMOTO TSUZUKI

SHONAN KANAGAWA

22 -

HIRONOSHIN ANDO

CHIBA & IRAGO

23 -

SHUJI NISHI

KAIFU SHIKOKU

24-

MITSUKI OTA

KANAGAWA

25 -

YUJI MORI

SHONAN KANAGAWA

26 -

DAN KAKAI

KAMAKURA KANAGAWA

27 -

YUKI OTA

KANAGAWA

28 -

ATSUYA NISHIZEKO

ISE MIE